Prijava
   

Evropska Unija - Serbian edition

Devojka u koju si se ludo zaljubio, izdao bi oca, majku, brata i prijatelje zbog nje. Kupuješ joj poklone ali ona se mrka sa svima, osim sa tobom. Mahne ti ponekad, popijete piće i stalno obećava ali istina je surova, drkaćeš do kraja života.