Prijava
   

Fata

Nepromenljiva poznata u jednačini sa dve nepoznate, Mujom i Hasom. Dok se Mujo i Haso smenjuju u ulogama onog ko GA kome, Fata je uvek ta koja GA.