Prijava
   

Fatalna greška

Reći ženi vozaču "J...š vozača koji nema m...", kad te ona vozi.