Prijava
   

Filharmonija

Faza totalne opuštenosti i spokoja, dok ližemo ostatak fila koji je bio namenjen za pravljenje torte.