Prijava
   

Fitnes narukvica

Beleži koliko si koraka napravio od kauča do frižidera.

Komentari

Beleži aplaudiranje u pozorištu. Napucao sam 10.000 koraka tako jednom prilikom.