Prijava

vaj du aj nid sabtajtls?

Koliko je tacno ono sto je Srpski Del Boj pricao o onoj dinastiji Svevladovic koji su prvi vladali Srbijom?
Meni zvuci smesno a i nema nigde na guglu samo me zanima odakle mu to?

A ipak ima na guglu,sad sam trazio opet,kad sam prvi put trazio nije bilo.Al sve neki srbin info tip izvori.

Свевладовићи, Остројиловићи и сличне творевине су ти буквално фенфикшн

Pitanje za cara.

A kralj Samo (626-660), koji je Porfirogenitov srpski nepoznati knez i Dukljaninov slovenski kralj Svetomir, naslednik slovenskog kralja Radomira, je l' i on postojao k'o fol?

Једини извор који помиње сама јесте Псеудо-Фредегарова хроника (Liber Generationis). Четврта књига хронике бележи да је Самон био франачког порекла, трговац, те да су га Венди изабрали да буде њихов владар. Овде је важно истаћи да су Венди, иако он каже да се Словени и Вендима зову помињани само у политичком контексту, те да су заправо вероватно Венди одређена политичка класа тих Словена. Дакле, Венди су изабрали Сама, и Венди су били аварски befulci (потчињени). Венди су ти који су gens, дакле оно што би се данас назвало политичком нацијом.

Иако је Самон оженио не мање од 12 жена из истакнутих вендских породица и иако је наводно имао 22 сина и 15 ћерки, нигде не постоји нити једна напомена да га је ико од њих наследио, односно да је било икакве Самонове династије.

Једино зашто је овај краљ Самон значајан заправо за српску историју јесте реченица у поменутој хроници, која каже да је Самонова победа над франачком експедицијом код Вогатисбурга 631. године потакла извесног Дервана, краља Срба, да се побуни против франачке власти:

Etiam et Dervanus dux gentis Surbiorum, que ex genere Sclavorum erant, et ad regnum Francorum jam olim aspecserant, se ad regnum Samonem cum suis tradedit

Чак је и Дерван, кнез Срба, народа словенског порекла који је признавао власт Франачке, прешао Самону

То је све што се тиче Срба, и то ако бисмо прихватили никада доказану тезу да су Лужички Срби и (балкански) Срби један народ који је и тада чинио целину.

А уосталом и кад погледамо Gesta regnum Sclavorum, видећемо зашто та теза не може бити тачна:

Post mortem vero quatuor iniquorum regum natus est ex eorum progenie quidam Zsaramirus, qui accepto regno destitit christianos persequi. Temporibus huius floruit, ut rosa, ex civitate Thessalonica quidam philosophus Constantinus nomine, filius cuiusdam Leonis patricii, vir per omnia sanctissimus atque in divinis scripturis profundissime a pueritia edoctus.

А после смрти четири рђава краља родио се од њихове лозе извесни Сарамир/Сатимир који је, након што је преузео власт, престао да прогони хришћане. У његово време цветао, попут руже, извесни филозоф по имену Константин из града Солуна, син неког патрикија Лава, човек који је од раног детињства у свему био изузетно свет и велики познавалац Светог писма.

I pomagnchavse tij recenj j nepravdenj chragli. Osta sijn giednoga chij bij napochognj, chomu bisse ime Satimir. I ta chacho prigia gospodstvo, poce gliubiti charstiane i ne da gih progonitj j za gniega opet poce vira procvitati i ocitavati se charstiane jere cichia straha crigiahu se. I u tom vrimenu bise u gradu chi se zovisse Tesalonijcha jedan çlovich mnogo naucen i filosof jmenom Chostanc.

Другим речима, овај Сарамир/Сатимир би морао бити савременик Ћирила (827-869). Самон је већ увелико био владар два века пре тога. И када би се Gesta regnum Sclavorum могла сматрати поузданим и веродостојним извором, ове две личности никако не би могле бити идентичне.

Srpski knez Budimir, sin kneza Vlastimira i moravski knez Rastislav su bili savremenici Ćirila i Metodeja, Dukljanin se tu dobrano zajeb'o. Dva čoveka istog ili sličnog imena, iz dva različita vremenska perioda, on ih spoji u jednu ličnost, a bilo je i da udvoji jednu osobu, i eto sranja...

Dukljanin je napravio mnogo grešaka tokom sastavljanja dela, k'o da je imao alkoholičarsku demenciju ili kao da je bio glup za istoriju, ali daje se rekonstruisati istorija i povezati šta je tu zapravo moglo biti, ako se ima smisla za nju.

Ако се овде мисли на кнеза Будимира из Gesta regnum Slavorum, тај Будимир постоји само у Хрватској редакцији, иначе је Будимир у латинској редакцији - Светоплек. Ипак, овде се већ види да је ова генеалогија потпуно немогућа, јер је владар Срба од 851. велики жупан Мутимир, најстарији син великог жупана Властимира. То потврђује и касније писмо папе Јована VIII, које даје хронолошки најстарију директну потврду неког српског владара, и потврду да је наратив који преноси спис цара Константина VII веродостојан (што и није чудо ако се имају у виду његови извори).

Тиме се мора закључити да Будимир није историјска личност.

Pravo ime toga ,,Mutimir''-a je Budimir. Niko se na ovom svetu nije zvao Mutimir ili Klonimir, jer to su samo tako strani istoričari izvrnuli. On je bio jedini vladar po imenu Budimir, iz cele južnoslovenske istorije. Otac kneza Časlava se mogao zvati Hranimir.
Sem Disovog sina Mutimira, koji je dao ime po ,,knezu Mutimiru'', niko na svetu nije nosio ova dva ,,imena''.

Ни то није тачно. Забележен је већ у Хрватској архонт Мутимир у слично време. Пре него што се покуша са тезом да је у питању једна те иста личност, то није могуће, јер је писмо папе Јована VIII написано 873. било упућено владару Мутимиру: а те године је панонски кнез те и наредне године био Коцељ. Уосталом, за име Мутимир имамо потврду у међусобно независним грчким и латинским изворима, који тешко да су исту грешку могли поновити двапут.

DAI:

'Ο δε Μουντιηρος...

Писмо папе Јована VIII:

Montemero duci Sclauonicae...

То значи да је (логично) задржано назално о у старословенском језику, које је српска редакција по правилу претварала у у: дакле Мѫнтимир -> Мутимир.

Уосталом, другачији закључак би ишао и против твоје претходне тезе да су тај Будимир и Властимиров син две одвојене особе.

-----------------

Што се Клонимира тиче, тешко је и замислити да је цар Константин VII успевао да убоде толико тежа имена људи који су живели вековима пре њега, а да није успео то извести са именом оца свог најдиректнијег политичког савезника и савременика. Дакле, успео је погодити име деде Чаславовог (имамо данас Стројимиров прстен који потврђује да се он заиста тако звао), али није име оца?

Клонимир се чак не може упоредити са Хранимиром из Gesta regnum Sclavorum и стога што нити је његов отац био Владимир, нити је он мирно дошао на власт, нити је био икакав сукоб са Хрватском у том моменту. Тим пре што сада Хранимира помиње супротни рукопис, тј. латинска верзија. Дакле овде западаш у очигледну противречност - који је од ова два рукописа прави? Немогуће је да је један у праву за Будимира, а други са Хранимира.

Ma jest, Grci i Romeji su nas zarezivali. Smatrali nas za svoje sluge. Pogrešili, pa posle samo prepisivali.

Što se tiče dukljanskog kneza Hranimira Vladimirovog iz 8. i oca srpskog kneza Časlava iz 9. veka, pa nije samo jedan čovek u istoriji nosio jedno ime. Više je u istoriji bilo ljudi jednog istog imena.

Za Hrvate znamo, da su neki njihovi istoričari pokrali dukljanske vladare iz ,,Gesta regum..'' i nešto moravskih, srpskih i humskog gospodara Viševića, da su im izmenili ( da ne kažemo, unakazili) imena i izmenili godine vladavine, ispremeštali ih da se ne bi znalo, ko je kome bio otac, sin, prethodnik, naslednik itd. To je toliko debilanski krivotvoreno, da je providno i jasno da je falsifikat..

Ma jest, Grci i Romeji su nas zarezivali. Smatrali nas za svoje sluge. Pogrešili, pa posle samo prepisivali.

Чудно како нису грешили код других владара, већ само ових, зар не?

Što se tiče dukljanskog kneza Hranimira Vladimirovog iz 8. i oca srpskog kneza Časlava iz 9. veka, pa nije samo jedan čovek u istoriji nosio jedno ime. Više je u istoriji bilo ljudi jednog istog imena.

На којег Хранимира онда мислиш, пошто не постоји никакав други траг Чаславовог оца осим Клонимира?

Za Hrvate znamo, da su neki njihovi istoričari pokrali dukljanske vladare iz ,,Gesta regum..'' i nešto moravskih, srpskih i humskog gospodara Viševića, da su im izmenili ( da ne kažemo, unakazili) imena i izmenili godine vladavine, ispremeštali ih da se ne bi znalo, ko je kome bio otac, sin, prethodnik, naslednik itd. To je toliko debilanski krivotvoreno, da je providno i jasno da je falsifikat..

Па сад ти то исто радиш?

Vladari Srbije.

Dinastija Svetomirović (626-1371)

- Senubald / Svetopolk (4??- ~496),
- Brus / Bodrag Svetopolkov (496-~530),
- Ostroil Svetopolkov (530-532),
- Senulad / Svevlad (532-544),
- Selimir / Želimir Svevladov (544-565),
- Bladin / Vladan Želimirov (565-584),
- Ratimir / Radomir Vladanov (584-617),
- Četiri kratkovladajuća vladara (617-626, verovatno regenti),
- Saramir / Satamir / Nepoznati arhont /Samo / Svetomir Radomirov (626-660),
- Svetopolk Svetomirov (660-672),
- Vladislav Svetomirov (672-689),
- Polislav / Borislav Svetomirov (689-702),
- Sebeslav / Svetislav Vladislavljev (702-727),
- Bladimir / Vladimir Svetislavljev (~12 godina),
- ,,Rušenje ljudi'' = Vojislav, Vojislav Svetislavljev (727-780, u više navrata, on i brat borili se za vlast),
- Radoslav Vojislavljev (780-800/815),
- Predivoj Radoslavljev (800/815-822),
- Ljudovid Posavac Uonomirov (822),
- Vlastimir Predivojev (822-~854),
- Mutimir / Budimir Vlastimirov (854-892),
- Pribislav Budimirov (892-892),
- Petar Gojaka Vlastimirovog (892-918),
- Pavle Brana Budimirovog (918-921),
- Zaharije Pribislava Budimirovog (921-926),
- Časlav Hranimira Stroimirovog (927-955),
- Tihomir I Stefana Budimirovog (955-971),
- Ljubomir Tihomira I (971-~1006),
- Tihomir II Ljubomirov (1006-1036),
- Ljudovid Ljubomirov (1036-1075),
- Vukan I Tihomira II (1075-1113),
- Zavida Vukana I (1123-1127),
- Uroš I Marka Ljudovidovog (1113-1123 i 1127-1147),
- Pribislav II Uroša I (1147-1152 i 1154-1162),
- Desimir Desa Uroša I (1152-1154 i 1162-1165),
- Beloš Uroša I (1162),
- Tihomir III Zavidov (1165-1166),
- Nemanja I Zavidov (1166-1196),
- Nemanja II Nemanje I (1196-1202 i 1204-1221, od 1221. kralj Nemanja I Prvokrunisani (1221-1228) ),
- Vukan II kneza Nemanje I (1202-1204),
- Radoslav Nemanje I Prvokrunisanog (1228-1233),
- Vladislav Nemanje I Prvokrunisanog (1233-1242),
- Uroš I Nemanje I Prvokrunisanog (1242-1276),
- Dragutin Uroša I (1276-1282),
- Milutin Uroša I (1282-1321),
- Uroš II Milutinov (1321-1331),
- Dušan Uroša II (1331-1356),
- Uroš Dušanov (1356-1371).

Gospodari Duklje.

Dinastija Dragomirović (971-1186).

- Bladimir Sebeslavljev / Vladimir Svetislavljev (~740-~760),
- Karanimir / Hranimir Vladimirov (~760-~770),
- Tvrdoslav Hranimirov (~770-~775),
- Ostroil Vladimirov (~775-~796),
- Tolimir / Htelomir Ostroilov (796~-806),
- Predislav I Htelomirov (806-812),
- Čedomir Htelomirov (812-837),
- Svetozar Čedomirov (837-843),
- Radoslav Predislava I (843-852),
- Sedeslav / Svetislav (852-864, moguće da su Svetozar i Svetislav bili jedna osoba?),
- Predislav II Radoslavljev (864-879),
- Predimir I Predislava II (879-910),
- Domaslava / Dobroslava, žena Predimira I (910-930),
- Desimir Predimira I (917-947),
- Predimir II Desimirov (947-971),
- Dragoslav Predimira II (971-976),
- Svevlad Predimira (976-980),
- Hvalimir Desimirov (980-990),
- Petar Predislav Hvalimirov (990-~1007),
- Jovan Vladimir Petra Predislava (1007-1016),
- Dragomir Hvalimirov (1016-1018),
- Stefan Vojislav Dragomirov (1018-1048),
- Gojislav Vojislavljev (1048-1051),
- Neda, žena Vojislavljeva (1048-1051),
- Mihailo I Vojislavljev (1051-1081),
- Petar Božin (1072-1098),
- Radoslav Vojislavljev (1072-1089) - savladar,
- Mihailo II Božinov (1098-1102),
- Dobroslav Mihaila I (1089-1102) - savladar,
itd. ...

Прави /x/ материјал.

Vladari Dalmacije.

Sedeslav / Zdeslav / Svetislav (877-879) - bio je iz loze dukljanskog kneza Stefana Vojislava (1018-1048). Srpski knez Tihomir (955-971) je kod Dukljanina upisan kao zet Sedeslavljev, ali on je živeo vek posle njega. Pre će biti da je Sedeslavljev zet bio dalmatski knez Branimir (879-~892).