Prijava

Kakav je blagoslov imati takvu ženu kao svoju suprugu. Čini mi se da je danas gotovo nemoguće naći takav primerak.

Da li biste i vi voleli jednu takvu kod kuće? Jednu Danicu?

Jebem majku i tebi i ženi