Prijava

IT HEYTS MEE TWO LIVE

Kudei si be Misho mi si dodjosmou iz Gornju Dubravu da gu sakupimo onija kamenciki

Preveo sam na hrvatski

Kudei si be Misho, došli smo iz Gornje Dubrave skupljati to kamenje

Lololo idući video je kako Suarez ne može kurcu razumeti Džemija kad priča engleski