Prijava
   

GSP kontrolori

Evidentno, osobe koje predstavljaju najviši stepen intimidacije. Čim uđu u vozilo, pola putnika napusti isto.

Komentari

Da, intimidacija zna da bude za'ebana...