Prijava
   

GSP linije sa vanrednom oznakom 'L'

L, od latinske reči...ne znam koje, u prevodu - onaj koji vozi do pola puta.
Vrlo često se prilikom neplaniranog izlaska putnika na stanici koju vozač proglasi za poslednju čuje po neka sočna psovka iz srpskog naroda, a nekad i ceo asortiman varijacija u kojima se spominje vozač, vozačeva šira i uža porodica (najčešće majka), država i stoka; kao i sve ostalo što nervoznom putniku u tom trenutku padne na pamet.

Ne ide dalje, što ne ide dalje?!! Pu je**m mu mater u pi**u <izlazi i šutira autobus>, peder jedan je**m mu majku da mu je**m majku <laktom udara u staklo na vratima>