Prijava
   

GSP linije

Šifrovanje razgovora. Kad god je to moguće, umesto broja recite ime početne stanice linije koja koristi taj broj.

- E, koliko traje 7. čas ???
- Lešće.

Komentari