Prijava
   

GSP

Guranje, sabijanje, probijanje.

Guraš se da bi ušao,sabijaš da bi i drugi ušli i probijaš se da bi izašao.