Prijava
   

Guzeljanje

Voljne kontrakcije mišića dupeta, donjeg dijela leđa i uopšte cijele karlice, u ritmu prave ili imaginarne muzike, usmjereno prema pripadnicima suprotnog pola, a sve u cilju postizanja što bolje pozicije pred nastupajuću sezonu parenja. Vrsta ritualnog plesa kojim se jasno stavlja do znanja svom odabranom partneru da smo spremni za sve napore koje sezona parenja sa sobom nosi. Tehnika kojom se podjednako služe jedinke oba pola.

- ... a meni krenu bururet u glavi!
- U pravu si, brate, ima dupe za Nobela...

Komentari

Bururet? Definiši :+)

Bururet? Definiši :+)

definisao Šantić, čini mi se :)

Koristim, a bururet sam guglao...
:) +++

Bururet je vrtoglavica. Vertigo na domaći način. A, kako sam medijski pripremio prostor za ovu definiciju? :-)

napokon definisaooooooo...mora omiljenim++++

Jbg, već definisano.