Prijava
 1.    

  H

  slovo razlike izmedju potvrdnog i odricnog oblika

  P - aha
  O - aa (a-a)
  P - mhm
  O - mm (m-m)

 2.    

  H

  Najiskompleksiranije slovo u srpskom jeziku! Toliko odbacivano, izbegavano, neizgovarano, bilo na početku, sredini ili kraju reči, da 'ladno možemo da ga ukinemo i pređemo na azbuku od 29 slova.
  Gre'ota!
  A Vuk se toliko trudio...

  Haljina - 'aljina
  Pomahnitao - poma'nitao
  Sedoh - sedo' ...

 3.    

  H

  - Prvo slovo koje je prošlo kroz internet. Kako je prošlo, veza je pukla, pa tvorac interneta nije stigao da pošalje i I, kako bi poslao pozdrav.
  - Slovo koje nas sa saobraćajnog znaka obaveštava da smo u blizini Prve pomoći ili bolnice.

 4.    

  H

  Simbol, koji kada stoji na česmi može da napravi zabunu oko toga da li se radi o hladnoj ili hot (toploj) vodi, što može da se završi na jako nezgodan način..

 5.    

  H

  Suglasnik koji u kombinaciji sa bilo kojim samoglasnikom gradi oznaku za smijeh.

  Hahahahahaha!
  - Je l' me to opet čekautuješ?
  -------------
  Hehehe..
  - Pizdo, znao sam troluješ...
  -------------
  Hihihihi...
  - Znam da mi je velik.
  -------------
  Hohohoho...
  - Rekla sam ti da si mi prvi.
  -------------
  Huhuhuhu...
  - Jebem ti mater! Viđeli smo kako ja skačem, sad ima da vidimo kako ti plivaš!