Prijava
   

haiku poezija

proznopoetski tekst koji kombinacijom teksta i haiku pesme-kratke pesničke forme, trostiha 5-7-5 iskazuje sledeći doživljaj:

MUŠKI MORSKI HAIKU

More,
Pesak,
Plažom šećem,
U mislima, već ga mećem

Tražim,
Gledam,
Leži mala,
U mislima, bi mi dala

Priđem,
Stanem,
Tonik pije,
U mislima, loša nije

Viče,
Urla,
Kaže briši,
U mislima, sve sam tiši

Idem,
Psujem,
Tužno veče,
U mislima, nemam sreće

Zvezde,
Klupa,
Sedim jadan,
U mislima, seksa gladan

Slušam,
Čujem,
Cvrčak cvrči,
U mislima, neko trči

Trči,
Staje,
Skida gaće,
U mislima, ipak daće

Mesec,
Zvezde,
Cvrčak dere,
A u grmlju mala sere

U mislima sve mi prazno
Nisam, neću, ni pod razno