Prijava
   

Hairli

Turcizam za sreću, blagodet.

- E, Ibraga, vid' ovo?
- A što, sokole?
- HAIR salon, što ti ovi Beč, ovdje se i sreća može kupit'...