Prijava
   

Halo efekat

1) u psihologiji

Tendencija da se pojedinac doživljava isuviše pozitivno ili negativno na osnovu prethodnih generalizacija ili predrasuda, tj. predstavlja jednu od grešaka pri opažanju osoba;

2) prilikom telekomunikacije

Kad te neko pozove sa skrivenog broja i ne prozbori niti jednu jedinu reč a ti ponavljaš
-Halo... Haloooo... HALOOOOO!!!

Komentari