Prijava
 1.    

  Hamas

  Palestinska verzija mažuretki.

  Obuku se u kostime, defiluju ulicama i na kraju spale lutku koja liči na trenutnog američkog predsednika.

 2.    

  Hamas

  Palestinsko kulturno-umetničko društvo