Prijava
   

Hamletovsko udvaranje

Ono poznato "Biti il' ne biti?" sa malo izmenjenim značenjem.

"Bi ti il' ne bi ti?"

Komentari