Prijava
   

Hanojske kule

Matematička i logička zagonetka ili igra. Na tri štapa poredan je određen broj diskova različite veličine. Diskovi su probušeni u sredini i mogu se skidati sa štapa. Skinuti gornji disk nekog štapa možemo premjestiti na neki drugi, pod uslovom da je gornji disk tog štapa veći od diska koji se stavlja na njega. U jednom potezu moguće je micati samo jedan disk.

Cilj je premjestiti sve diskove na drugi štap.

S obzirom na rečeno, u slengu predstavlja pojavu da je na slavama potrebno dići čitav red gostiju, ako ste sjeli do zida, a želite ustati od stola.

Krupnija gospođa: Izvinite, da li biste mogli ustati? Trebam do toaleta.
Momak 1: Naravno, nema problema!(Jebem ti mater debelu!)
Momak 2: Kuda ćeš ti?
Momak 1: Ustaj, hoće gospođa da izađe.
Momak 2: Može, može.(Šta je kravo, proradila vrela sarma?)
Momak 3: Sjedite još, nisam dovršio pivo.
Momak 2: Igramo se Hanojske kule...
Momak 3: Evo, odmah.( …u ta usta škrbava!)