Prijava
   

Hat

Suprotno od nehata.

Počinjeno ubistvo iz nehata

Počinjeno ubistvo iz hata