Prijava
   

Head & Shoulder

Sadašnji politički ciljevi druga Mrke. Sve protivnike, a i saradnike lupa po glavi i ramenima, zavisno od lične procene, tj.po zaslugama.
Ranije je bio precizniji i pogađao gde je hteo, sad se sve češće izvinjava kad umesto ramena pogodi glavu ( nešto kao šamar nestašnom novinaru)

...a i njegov koalicioni nesaradnik Đilas, gradonačelnik, stalno ima šlem u pripravnosti-susreti su im vrlo "srdačni"