Prijava
  1.    

    Header&Footer fakultet

    Fakultet na kome da biste položili većinu ispita trebate samo da uzmete od nekoga gotov seminarski rad i malo izmenite Header i Footer.

    Većina privatnih fakulteta.