Prijava
   

Header&Footer fakultet

Fakultet na kome da biste položili većinu ispita trebate samo da uzmete od nekoga gotov seminarski rad i malo izmenite Header i Footer.

Većina privatnih fakulteta.

Komentari

nažalost, ne samo privatnih..

Наравно да не, целокупан Болоњски систем тежи томе да је потребно све мање знања.

Предавања: 10 бодова (Може свако да те упише)
Вежбе: 10 бодова (Опет, може свако да те упише)
Домаћи: 20 бодова (Можеш лагано да их преписујеш)
Семинарски:20 бодова (Уради ти неко..)

Укупно: 60/100 (Па ко је овде луд?)