Prijava
   

hektar

Mera za količinu bureka. Alternativno može da bude i mera za druge stvari

Pojeo sam hektar bureka.

Na stanici je bilo hektar ljudi