Prijava
   

hermeneutika

Hermeneutika je nauka o tumačenju (knjiga, stripova, pesama, filmova, religije, tvoje keve...)