Prijava
   

Hiperaktivni džanki

Znak da je obližnja apoteka opljačkana.