Prijava
 1.    

  Hiperlativ

  Treći stepen poređenja pridjeva nastao iz potrebe da se nečemu divimo još više nego što su se divili naši roditelji, bake i deke koji su se zadovoljavali samo sa dva stepena.

  Za razliku od pravilne tvorbe komparativa i superlativa
  hiperlativ ima promjenjiv oblik u zavisnosti od situacije i može da glasi: do jaja, ludilo, vrh, moćno, gori, haos, mrak, keva....

  pozitiv - dobar

  komparativ - bolji

  superlativ - najbolji

  hiperlativ - do jaja, ludilo, vrh, moćno...

  Tvoj sat jeste najbolji ali moj je vrh.
  Marica ima najljepšu boju kose, ali moja boja je ludilo.
  Ti jesi najbolji frajer u razredu, ali Lazar gori!