Prijava
  1.    

    Hoće roda jednom da pogreši, ali ne i više puta

    Konstatcija čoveka koji se vratio sa trogodišnjeg privremenog rada, a kod kuće ga dočekalo pola tuceta dece.