Prijava
   

Hoćeš da ti nacrtam?

Vrhunac zasenutosti sagovornikovoj ograničenosti.

-E, večeras u pola 10 kod mosta, obilazimo 2-3 kruga i pravac diskoteka! Važi?
-A?
-Slušaš li ti mene uopšte?! Večeras u pola 10 kod mosta, obilazimo 2-3 kruga i pravac diskoteka!
-Šta kruga?
-'Oćeš da ti nacrtam!?

Komentari