Prijava
 1.    

  Hoćeš da ti napišem u binarnom kodu?

  Programerska verzija svima poznatog: Hoćeš da ti nacrtam?

  Programer: Uradi taj zadatak što sam ti dao.
  Klinac: Ali ovde piše da treba šematski da predstavim algoritam logaritamskih funkcija prvih n prirodnih brojeva...
  Programer: Pa? Je l' treba da ti ispišem u binarnom kodu?! Vidi ti njega, lezi lebu da te jedem!