Prijava
   

Hoćeš da ti napišem u binarnom kodu?

Programerska verzija svima poznatog: Hoćeš da ti nacrtam?

Programer: Uradi taj zadatak što sam ti dao.
Klinac: Ali ovde piše da treba šematski da predstavim algoritam logaritamskih funkcija prvih n prirodnih brojeva...
Programer: Pa? Je l' treba da ti ispišem u binarnom kodu?! Vidi ti njega, lezi lebu da te jedem!