Prijava
  1.    

    Hoćeš možda jedan kafetin?

    Način da se sagovorniku skrene pažnja na to da je uočeno da ga boli kurac za ono što pričamo.