Prijava
   

Hoćeš možda jedan kafetin?

Način da se sagovorniku skrene pažnja na to da je uočeno da ga boli kurac za ono što pričamo.