Prijava
   

Hoćeš nećeš ne moraš

Preteča robno-novčane razmene, kasnije se to zvalo ekonomija. Danas je to čist monopol.