Prijava
   

Hoću i ja platu

Ljutit odgovor direktora na pitanja o redovnosti isplate ličnog dohotka.

- Direktore, prešli smo u novi mesec... hoće li skoro plata?
- Možda će malo kasniti...
- Opet?
- A da li vi mislite da meni ne treba plata!?

Komentari

Piteri su mrtvi
Mi smo Direktori :)