Prijava
   

Hodža dekoder

Za razliku od običnog hodže, ovaj kao univerzalni lijek za sve vrste bolesti, stanja i dešavanja daje zapis iz kur'ana na papiru. Pandan raspopu.

-Brate Đuro, šta da radim sa onim mojim malim? Napustio fakultet, pije, puši, neće da radi...
-Moramo ga odvesti kod hodže da ga dekodira!
-Vala i to što kažeš!

Komentari