Prijava
 1.    

  Hokingova radijacija

  (neko me je pitao ispod definicije za crne rupe kako objašnjavam hokingovu radijaciju ako crne rupe ne emituju svetlost, pošto ne mogu još da odgovorim na komentar napisaću definiciju pa ću tako objasniti)

  Hokingova radijacija je jedini fenomen kojeg poznajemo gde je crna rupa u stanju da emituje neki vid zračenja ili čestica.
  Bitno je napomenuti da ovo nije emitovanje svetlosnih zraka, iako je nazivamo radijacija, takođe, zračenje ne dolazi direktno iz crne rupe već sa njenog horizonta događaja.

  Ovako Hokingova radijacija nastaje na ovaj način:
  - Postoji kvantni fenomen koji se odvija u vakuumu svemira, težak je za razumevanje ali njegova suština je da iz potpunog bezvazdušnog prostora - vakuuma - svake sekunde nastane par čestica-antičestica ali se nedugo zatim (u pitanju su milijarditi delovi sekunde) ponište. Ovakve kvantne fluktoacije se dešavaju i blizu horizonta događaja crne rupe, pa se veoma retko dogodi da jedna čestica iz para čestica-antičestica upadne u sam singularitet crne rupe, dok druga uspe da pobegne gravitacionom polju. Ovaj događaj posmatraču će izgledati kao da je crna rupaemitovala česticu, međutim u pitanju je samo velika slučajost da se kvantna fluktoacija odigra na takavčudan način. Ovaj fenomen zovemo HOKINGOVA RADIJACIJA, otkrio ju je kosmolog i fiičar Stiven Hoking.

  Nadam se da sam sada razjasnio da ova radijacija nije emitovanje svetlosti :)

  Sačuvajte definiciju jer dolaziiz prve ruke, onako učimo u astronomskoj opservatoriji u Beogradu (Zvezdara), sumnjam da ćete bolje objašnjenje naći na Vikipediji ili na netu.