Prijava
   

Hokingova radijacija

(neko me je pitao ispod definicije za crne rupe kako objašnjavam hokingovu radijaciju ako crne rupe ne emituju svetlost, pošto ne mogu još da odgovorim na komentar napisaću definiciju pa ću tako objasniti)

Hokingova radijacija je jedini fenomen kojeg poznajemo gde je crna rupa u stanju da emituje neki vid zračenja ili čestica.
Bitno je napomenuti da ovo nije emitovanje svetlosnih zraka, iako je nazivamo radijacija, takođe, zračenje ne dolazi direktno iz crne rupe već sa njenog horizonta događaja.

Ovako Hokingova radijacija nastaje na ovaj način:
- Postoji kvantni fenomen koji se odvija u vakuumu svemira, težak je za razumevanje ali njegova suština je da iz potpunog bezvazdušnog prostora - vakuuma - svake sekunde nastane par čestica-antičestica ali se nedugo zatim (u pitanju su milijarditi delovi sekunde) ponište. Ovakve kvantne fluktoacije se dešavaju i blizu horizonta događaja crne rupe, pa se veoma retko dogodi da jedna čestica iz para čestica-antičestica upadne u sam singularitet crne rupe, dok druga uspe da pobegne gravitacionom polju. Ovaj događaj posmatraču će izgledati kao da je crna rupaemitovala česticu, međutim u pitanju je samo velika slučajost da se kvantna fluktoacija odigra na takavčudan način. Ovaj fenomen zovemo HOKINGOVA RADIJACIJA, otkrio ju je kosmolog i fiičar Stiven Hoking.

Nadam se da sam sada razjasnio da ova radijacija nije emitovanje svetlosti :)

Sačuvajte definiciju jer dolaziiz prve ruke, onako učimo u astronomskoj opservatoriji u Beogradu (Zvezdara), sumnjam da ćete bolje objašnjenje naći na Vikipediji ili na netu.

Komentari

Znamo bre ovo odavno. Kad si vec navalio, daj ti nama definiši tamnu materiju, objasni odakle je došla i kaži nam da li važi hipoteza kontinuma.

још оваквих дефки, прво плус па читам.

NjutnBre definisaću naravno samo da mi istekne vreme za koje ne smem ništa da pišem.

Hokingova radijacija je jedini fenomen kojeg poznajemo gde je crna rupa u stanju da emituje neki vid zračenja ili čestica.

vs

Ovaj događaj posmatraču će izgledati kao da je crna rupaemitovala česticu, međutim u pitanju je samo velika slučajost da se kvantna fluktoacija odigra na takavčudan način.

Pa je li jeste ili nije zračenje?

Ovaj fenomen zovemo HOKINGOVA RADIJACIJA, otkrio ju je kosmolog i fiičar Stiven Hoking.

Nije otkrio nego predvidio. Otkriće podrazumijeva eksperimentalnu verifikaciju.

Ono što je teorijski ustanovljeno za crne rupe je da bi mogle da gube energiju kroz mehanizam koji bi trebao biti ekstremno ugrubo opisan tekstom iz definicije.
S druge strane, priča o dešavanjima na rubu horizonta je samo jedan od modela koji su uzeti zarad lakše ilustracije ovog fenomena. Pitanje je šta se dešava kada entanglement uđe u priču, usljed koga bi se komponente virtuelnih parova mogle pojavljivati unutar samog singulariteta. Treća stvar je da kad virtuelni par nastane i kad jedan od njegovih konstituenata prođe rub horizonta crne rupe anihilacija para se neće desiti, te u Univerzumu efektivno postoji više energije, što mora kao rezultat dati da EFEKTIVNO crna rupa izzračuje energiju i lagano umire