Prijava
  1.    

    Holivudski zakon gravitacije

    Bilo koje telo bačeno iz bilo kojeg ugla sa mosta, biće silom zemljine teže privučeno brodu. Isto važi i pri bacanju tela sa građevina, samo što ih u tom slučaju privlače kamioni industrije jastuka.