Prijava
   

Hotel

Česta marka peškira po srpskim domaćinstvima.

-Mama, mama ovaj peškir nije naš, piše hotel, da vratim?
-Ostavi to sine, to je suvenir.

Komentari