Prijava
   

Hrani pašče da te ujede

Kada neko od tebi bliskih ljudi izda tvoje poverenje i zaboravi na trenutak kada si ti njemu pomogao, tada izgovaramo ovu rečenicu.

Komentari

+++ volim ovakve definicije!

Zar ne bi trebalo da piše "psa"? Mislim, "pašče" je tako aut i po crnogorski.

ja sam hercegoranac

Ima i "rani kuče da te laje".
Tako Makedonci uglavnom kažu.
+