Prijava
   

Hromozomska aberacija

Jedino objašnjenje zašto su cice po ulicama i u letnjim haljinama ovooooliko dobre.

Radijacija i bombardovanje nisu više adekvatno objašnjenje.