Prijava
   

Humanističke doktrine

U mračno doba, rob je znao da je rob, i ta je spoznanja bila prvim uslovom njegovog oslobođenja, ali ga, barem, niko nije ubeđivao da je slobodan i da je najslobodniji upravo onda kada je u najvećem ropstvu, a danas od tih shvatanja žive i tzv. humanističke doktrine.