Prijava
   

Humor siledžija

Humor koji je najčešće praćen dozom ironije i pretećih poruka.
Iako su nasilnici, uterivači dugova često ne previše obrazovani, ipak se prikazuju sa
zanimljivim humorom i inteligencijom.

:Dva uterivača dugova čekaju Galeta u njegovoj sobi, on ulazi, pali svetla:

A: Reci mi, Gale, voliš li iznenađenja?
Gale(uplašen): Samo ona prijatna.
A: Ja volim misliti da sam prijatan. Da li ti misliš da sam prijatan?
B: Apsolutno.
A: Pa...Mislim da se ovo može kvalifikovati kao prijatno iznenađenje.
Gale: Šta radite u mojoj sobi?
A: Moj brat i ja smo bili poslovni partneri tvog rođaka, koji je nažalost preminuo.
Gale: Ako ste došli na sahranu, bila je juče.
B: Zaista, je li bilo lepo?
Gale(veseo, tapše drugog brata po ramenu): Bilo je savršeno.
A: Čujem da si ti nasledio sav njegov novac?
Gale: Da...
A: Pozajmio je nešto novca od nas, pa bismo željeli da vratimo to sa kamatom.
Gale: Mogu li videti neki dokument vezan za tu pozajmicu?
A: Mmmm...Rukovali smo se. Siguran sam da bi on hteo da Ti poštuješ njegovu reč.
Gale: Da, ovaj, ali nismo uspeli locirati njegovo blago.
A: Nadam se da ne govoriš da nema novca!
B(prislanja pištolj uz Galetovu glavu): To ne bi bilo dobro.