Prijava
 1.    

  Humor siledžija

  Humor koji je najčešće praćen dozom ironije i pretećih poruka.
  Iako su nasilnici, uterivači dugova često ne previše obrazovani, ipak se prikazuju sa
  zanimljivim humorom i inteligencijom.

  :Dva uterivača dugova čekaju Galeta u njegovoj sobi, on ulazi, pali svetla:

  A: Reci mi, Gale, voliš li iznenađenja?
  Gale(uplašen): Samo ona prijatna.
  A: Ja volim misliti da sam prijatan. Da li ti misliš da sam prijatan?
  B: Apsolutno.
  A: Pa...Mislim da se ovo može kvalifikovati kao prijatno iznenađenje.
  Gale: Šta radite u mojoj sobi?
  A: Moj brat i ja smo bili poslovni partneri tvog rođaka, koji je nažalost preminuo.
  Gale: Ako ste došli na sahranu, bila je juče.
  B: Zaista, je li bilo lepo?
  Gale(veseo, tapše drugog brata po ramenu): Bilo je savršeno.
  A: Čujem da si ti nasledio sav njegov novac?
  Gale: Da...
  A: Pozajmio je nešto novca od nas, pa bismo željeli da vratimo to sa kamatom.
  Gale: Mogu li videti neki dokument vezan za tu pozajmicu?
  A: Mmmm...Rukovali smo se. Siguran sam da bi on hteo da Ti poštuješ njegovu reč.
  Gale: Da, ovaj, ali nismo uspeli locirati njegovo blago.
  A: Nadam se da ne govoriš da nema novca!
  B(prislanja pištolj uz Galetovu glavu): To ne bi bilo dobro.