Prijava
   

Hvala, gospođo Božen

Kaže se nekome ko ti je baš učinio uslugu.

- Gde je ovde klonja?
- Što?
- Pa 4 sata smo putovali, pućiće mi bešika!
- Treća vrata desno.
- Jooooj, hvala, gospođo Božen! (potrči)

Komentari

Ovo ću morati da iskoristim :D +