Prijava
   

Hvala na kontinentu

1. Ruralna verzija hvala na komplimentu.
2. Komentar na glup potez protivnika u riziku.