Prijava
   

Hvata ga dvaput godišnje i treje po šest meseci

Kada hoćeš da kažeš za nekog da je opičen nepopravljivo i u kontinuitetu.