Prijava
 1.    

  ihahaj

  Superlativ od mnogo.
  Najčešće se koristi uz vremenske odrednice, mada to nije uvijek slučaj.

  Na stadionu se skupilo ihahaj ljudi.
  Ima ti on, prijatelju moj, ihahaj para - može i mene i tebe iz temelja kupiti.

  Vidi telefon novi što sam nabavio!
  Ma šta nov ?! - postoji ti on od prije ihahaj.